Tidsbegrenset tilbud: GRATIS flasker med utvalgte pakker

Hjem > Erklæring om forbehold

Erklæring om forbehold

Vennligst les dette nøye før du bestiller produkter fra nettsiden vår.

All informasjon på denne nettsiden er gitt kun for å informere og er ikke ment som medisinske råd eller instruksjoner og er ikke ment for å erstatte råd gitt av legen din eller annet helsepersonell.

Våre produkter er ikke tiltenkt å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre sykdom. Alltid forhør deg med helsepersonell om potensiell vekselvirkning eller andre mulige komplikasjoner før du bruker produktene. Vi kommer ikke med noen påstander om helsevirkningen av våre produkter og anbefaler at du forhører deg med en kvalifisert doktor eller lege før bruk av våre produkter eller når du skal sette opp en behandlingsplan for sykdommer eller lidelser. Det er spesielt viktig for de som er gravide, ammer, kronisk syke, eldre eller under 18 år å diskutere bruken av disse produktene med en lege før man inntar produktet.

Resultatene som blir rapportert eller framvist på denne nettsiden vil ikke nødvendigvis forekomme hos alle personer.

Spring Life Ltd. tar ikke på seg noe ansvar for feilaktig bruk av og selvdiagnostisering og/eller behandling ved bruk av disse produktene. Produktene våre bør ikke forvirres med reseptbelagt medisin og de bør ikke brukes som en substitutt for medisinsk overvåket terapi. Om du mistenker at du lider av kliniske mangler, oppsøk kvalifisert helsepersonell.

Spring Life Ltd. tilbyr denne siden og inneholdet på den kun som det er og gjør ingen representasjoner eller garantier av noen art i tilknytning til denne nettsiden eller innholdet på den. Utenom i tilfellene som blir spesifisert på denne nettsiden, vil ikke Spring Life Ltd. eller noen av selskapets direktører, ansatte eller representanter være ansvarlige for skadeerstatning som oppstår ut av eller i sammenheng med bruk av denne nettsiden. Dette er en omfattende begrensning av ansvar som gjelder for skader av all art, inkludert (uten begrensinger) erstatningspliktige, direkte, indirekte skader eller skader som oppstår som en følge, tap av informasjon, inntekt eller fortjeneste, tap av eller skade til eiendom og krav fra tredjeparter.

Sarah’s Blessing er eid og drevet av:
Spring Life Ltd.
3rd Floor 86-90 Paul Street, London
England, EC2A 4NE

VÅRE PRODUKTER

KUNDESTØTTE

  • sales@sarahsblessing-no.com
  • 08:00 – 17:00
  • +47 800 24858

Opphavsrett © . Alle rettigheter reservert.